PURE Resorts

Privacy

Privacy statement

Algemeen

De verwerking van persoonsgegevens kan een grote inbreuk vormen op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, omdat gegevens gevoelige informatie over een persoon kunnen verschaffen. Deze zogenaamde bijzondere gegevens betreffen alle persoonsgegevens die informatie verschaffen over: godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakvereniging. Oasis Austria GmbH en haar dochterondernemingen en filialen (hierna "Oasis" genoemd) wensen deze gegevens niet te achterhalen en dus ook niet op enigerlei wijze te verwerken.

Bezoekers van deze door Oasis beheerde website hebben daarom recht op privacy en bescherming van persoonlijke gegevens die achtergelaten worden. Bij het boeken van een vakantie zullen wij daarom uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg behandelen. Dit verplicht onze registratie volgens de Europese wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

Door antwoord te geven op onderstaande vragen hopen wij u duidelijk te informeren over de wijze waarop Oasis met uw persoonsgegevens omspringt.


Waarom wordt informatie verzameld?

Informatie over bezoekers van de website en boekers bij Oasis, wordt verzameld om:

  • u snel en zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn
  • het productaanbod van Oasis zo goed mogelijk aan uw wensen aan te passen
  • uw boekingen op een correcte wijze te kunnen afhandelen
  • u tijdens uw verblijf op onze resorts te ontzorgen

Enkel voor deze doelen zullen uw gegevens gebruikt worden. Uw gegevens zullen niet doorgespeeld worden aan derden, alleen ten behoeve van de uitvoering van uw verblijf en dus om de gezamenlijke overeenkomst uit te voeren. Hierbij kunt u denken aan de beherende partij van een resort. Deze gegevens zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden.


Welke informatie wordt er verzameld en waarom?

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, verzamelen wij statistische informatie en persoonsgegevens. De wijze waarop dit gebeurt, wordt hieronder beschreven.


Statistieken

Via deze website worden algemene gegevens over bezoekers en hun ‘gedrag’ binnen deze pagina's gemeten. Zoals de meest opgevraagde pagina’s en vanuit welke pagina een bezoeker op deze website terechtkomt. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan uw naam of adres. Het doel van deze algemene meetgegevens is verbetering van (de navigatie en structuur van) de website, maar deze statistieken kunnen ook dienen ter verbetering van de vindbaarheid van de website en voor marketing doeleinden.


Verwerking van persoonsgegevens

Om de boekingen op correcte wijze af te handelen, worden enkel gegevens bewaard die via deze website, en via de aan deze website verbonden partnersites, door een klant zelf worden ingevuld. Dit geldt ook wanneer u op een andere manier contact hebt gehad met Oasis, met als resultaat het maken van een boeking of het aanvragen van informatie.

Oasis zal de gegevens alleen gebruiken voor het uitvoeren van de overeenkomst of om u in de toekomst een zo goed mogelijk aanbod te doen. U zult geen nieuwsbrieven ontvangen, tenzij u hiervoor zelf toestemming geeft. Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief kunt u zich ten alle tijden uitschrijven via een link in de nieuwsbrief.

Uw gegevens worden voor een periode van 7 jaar na uw laatste verblijf bewaard. De periode van 7 jaar is nodig voor mogelijk inzake aan de belastingdienst. Als u in 7 jaar niet opnieuw boekt of interesse toont kan er ook worden aangenomen dat u geen interesse meer heeft in Oasis.


Wat gebeurt er met uw gegevens?

De persoonsgegevens die zelf door een klant zijn of worden ingevuld, worden gebruikt om:

  • boekingen op een correcte wijze af te handelen
  • U te ontzorgen voor en tijdens uw verblijf op onze resorts

U in de toekomst op een snelle en gepaste manier (opnieuw) te kunnen laten boeken. Uw gegevens worden zo goed mogelijk veilig opgeslagen en niet met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

Hoe kunt u uw gegevens inzien?

Na het maken van een boeking ontvangt u een bevestiging van alle nodige informatie. U kunt ook direct contact opnemen via +31 (0)30-208 3050 of info@oasisparcs.com om uw gegevens op te vragen.

Wat moet u doen als u bepaalde informatie niet wilt verstrekken of niet wenst te ontvangen?
Wanneer u geen prijs stelt op informatie over nieuwe producten en diensten, volstaat het om geen akkoord te geven op de pagina’s waar om persoonlijke informatie wordt gevraagd.

Indien u geen gegevens wilt geven bij het maken van een boeking, dan kan er geen overeenkomst tot stand komen en is het dus ook niet mogelijk om te boeken.

Elke klant beschikt daarnaast over het recht van verzet tegen het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens. U kunt dit via het contactformulier op deze website kenbaar maken aan Oasis.

Daarnaast heeft u het recht te klagen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens) en heeft u ten alle tijd recht op inzage van uw gegevens.